چنلی مرجع کانال های پیام رسان سروش و یک کانال یاب حرفه ای می باشد که هر لحظه در حال بروزرسانی است و بانک کاملی از کانال های مختلف در موضوعات مختلف و با دسته بندی های تخصصی را در اختیار کاربران قرار می دهد.